-->
รายละเอียด
ชื่อความร่วมมือ องค์กรความร่วมมือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันเริ่ม จำนวนวันที่เหลือ การลงนาม
Cooperation Agreement between The Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-11-11 ถึง 1998-11-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
The U.S. Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand College of Pharmacy, Ohio State University/สหรัฐ
College of Pharmacy, Rutgers State University of New Jersey/สหรัฐ
College of Pharmacy, University of Florida/สหรัฐ
College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago/สหรัฐ
College of Pharmacy, University of Minnesota/สหรัฐ
School of Pharmacy and Pharmacal Sciences, Purdue University/สหรัฐ
School of Pharmacy, University of Maryland/สหรัฐ
School of Pharmacy, University of North Carolina/สหรัฐ
School of Pharmacy, University of Wisconsin/สหรัฐ
คณะเภสัชศาสตร์ 1994-05-31 ถึง 2008-05-27 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between the University of Akron and Ubon Ratchathani University The University of Akron/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-04-19 ถึง 2000-04-17 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Monash University and Ubon Ratchathani University Monash University/ออสเตรเลีย
คณะบริหารศาสตร์ 1995-06-07 ถึง 2000-06-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Ubon Ratchathani University and the Robert Gordon University The Robert Gordon University/สหราชอาณาจักร
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-09 ถึง 1999-12-09 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-04-03 ถึง 2002-04-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement of Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the University of Kansas and Ubon Ratchathani University University of Kansas/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-11-24 ถึง 2002-11-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understand on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ถึง 2003-01-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Minutes of Meeting between National University of Laos Champasak Branch and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ถึง 2003-01-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Cooperation between Ubon Ratchathani University and the State of Oregon acting by and through the Oregon State Board of Higher Education on behalf of Oregon State University Oregon State University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-12-01 ถึง 2003-11-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1999-02-22 ถึง 2004-02-21 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Mutual Collaboration between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2000-11-08 ถึง 2005-11-07 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2001-02-11 ถึง 2006-08-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2002-01-02 ถึง 2007-01-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Yunnan Agricultural University and Ubon Ratchathani University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2003-12-04 ถึง 2008-12-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-04-23 ถึง 2009-04-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
An Agreement of Cooperation between The University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-10-12 ถึง 2009-10-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Danang and Ubon Ratchathani University School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-11-17 ถึง 2009-11-16 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Cantho University and Ubon Rajathanee University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2006-01-01 ถึง 2010-12-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Pampanga Agricultural College and Faculty of Agriculture Ubon Rajathanee University Pampanga State Agricultural University/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-03-07 ถึง 2012-03-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Rajathanee University and Paul Sabatier University University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-12-21 ถึง 2012-12-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Academic and Scientific Cooperation between Souphanouvong University and Ubon Rajathanee University Souphanouvong University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-05-20 ถึง 2013-05-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University, Thailand and the University of Canberra, Australia University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2008-05-29 ถึง 2013-05-28 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-06-13 ถึง 2013-06-12 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Division of International Relations Ubon Rajathanee University and College of Languages, Linguistics, and Literature, University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-09-12 ถึง 2013-09-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Danang University of Technology Danang University of Technology/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-01 ถึง 2013-10-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-04 ถึง 2013-11-03 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Intention Agreement of Cooperation between Ubon Rajathanee University and Heilongjiang University of Chinese Medicine Heilongjiang University of Chinese Medicine/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-02-17 ถึง 2014-02-16 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between The University of Queensland, Australia and Ubon Rajathanee University, Thailand The University of Queensland/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2009-03-06 ถึง 2014-03-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd. Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-16 ถึง 2014-03-15 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming University of Science and Technology Kunming University of Science and Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-22 ถึง 2014-03-21 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Champasack University Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-27 ถึง 2014-03-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City and Ubon Rajathanee University University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-01 ถึง 2014-03-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Quang Nam and Ubon Rajathanee University University of Quang Nam/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-10 ถึง 2014-04-09 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Agricultural University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-23 ถึง 2014-04-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-24 ถึง 2014-04-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Battambang and Ubon Rajathanee University National University of Battambang/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-14 ถึง 2014-05-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming Medical University Kunming Medical University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-26 ถึง 2014-05-25 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Duy Tan University Duy Tan University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-27 ถึง 2014-05-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University's College of Education Hue University - College of Education/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-01 ถึง 2014-05-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-05 ถึง 2014-06-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and College of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-07 ถึง 2014-06-06 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan University Yunnan University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ถึง 2014-07-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ถึง 2014-07-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-21 ถึง 2014-09-20 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Technology, Sydney University of Technology Sydney/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-23 ถึง 2014-09-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Banastali Vidyapith and Ubon Rajathanee University Banasthali Vidyapith/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-12 ถึง 2012-10-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Indian-Thai Academy of Visual Arts Indian-Thai Academy of Visual Arts/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-16 ถึง 2014-10-15 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of the Philippines Los Banos College and Ubon Rajathanee University University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-02-24 ถึง 2015-02-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Auckland University of Technology and Ubon Ratchathani University Auckland University of Technology/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-04-19 ถึง 2013-04-18 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement on JODC's "Human Resources Program - Getting to Know Japan" Japan Overseas Development Corporation (JODC)/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-06-02 ถึง 2010-10-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The University of Otago and Ubon Ratchathani University University of Otago/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-19 ถึง 2015-08-18 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-30 ถึง 2013-08-29 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-04-01 ถึง 2016-03-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and the Florida State University Florida State University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-07-28 ถึง 2016-07-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Contractual Services between Ubon Ratchathani University by the Faculty of Agriculture and the Company Tropical Seeds, LLC. The Tropical Seeds, LLC (Florida)/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-10-01 ถึง 2014-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-03-12 ถึง 2017-03-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 2012-08-05 ถึง 2017-08-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School Asia Pacific Social Impact Leadership Center, Melbourne Business School/ออสเตรเลีย
คณะบริหารศาสตร์ 2012-08-20 ถึง 2017-08-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Guangxi University Guangxi University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-12-21 ถึง 2017-12-20 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-01-15 ถึง 2018-01-14 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement between Ubon Ratchathani University Faculty of Science and Yamaguchi University Faculty of Engineering Yamaguchi University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-02-01 ถึง 2016-02-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hue University and Ubon Ratchathani University Hue University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-14 ถึง 2018-04-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the College of Languages, and Literature University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-04 ถึง 2018-07-03 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Ratchathani University and Universite Paul Sabatier University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-30 ถึง 2018-07-29 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-01 ถึง 2018-07-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-29 ถึง 2018-08-28 หมดอายุ ลงนามแล้ว
for Academic Exchange and Cooperation between The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Ubon Ratchathani University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ถึง 2018-10-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Korea Research Institute of Chemical Technology and Ubon Ratchathani University Korea Research Institute of Chemical Technology/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ถึง 2018-10-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange between Ubon Ratchathani University and Toyohashi University of Technology Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-04-25 ถึง 2019-04-24 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement on the Establishment of Education Co-operation between Ubon Ratchathani University and Guangxi Normal University for Nationalities Guangxi Normal University for Nationalities/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-05-14 ถึง 2019-05-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement Number 557K804 between the Board of Regents of the University of Wisconsin System and Ubon Ratchathani University University of Wisconsin-Madison/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-06-01 ถึง 2015-06-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Danang, Campus in Kontum University of Danang, Campus in Kontum/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-11-20 ถึง 2019-11-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Battambang National University of Battambang/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-09 ถึง 2020-06-07 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Champasack University Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-10 ถึง 2020-06-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Mean Chey University Mean Chey University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-22 ถึง 2020-06-20 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Royal University of Agriculture Royal University of Agriculture/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-08-18 ถึง 2020-08-16 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of San Diego and Ubon Ratchathani University University of San Diego/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-04-01 ถึง 2021-03-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-07-01 ถึง 2019-07-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University and Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-01 ถึง 2021-08-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Monash University Malaysia Monash University Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-05 ถึง 2021-08-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-28 ถึง 2021-09-27 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ganesha University of Education and Ubon Ratchathani University Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-10-05 ถึง 2020-10-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ,หาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย/ไทย
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ไทย
สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2016-11-28 ถึง 2021-11-28 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-09 ถึง 2021-12-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Kochi University of Kochi/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-26 ถึง 2021-12-25 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Phnom Penh International University and Ubon Ratchathani University Phnom Penh International University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ถึง 2022-01-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Vanda Institute Vanda Institute/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ถึง 2022-01-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hanoi University and Ubon Ratchathani University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ถึง 2022-01-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Co-operation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Institute of Natural Medicine, University of Toyama Institute of Natural Medicine, University of Toyama/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-25 ถึง 2022-01-24 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University and College of Science, Ibaraki University Ibaraki University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-26 ถึง 2022-01-25 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-03-14 ถึง 2022-03-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2017-06-28 ถึง 2022-06-27 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-07-10 ถึง 2022-07-09 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ไปใช่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/ไทย
วิทยาลัยดุสิตธานี/ไทย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2017-07-19 ถึง 2021-07-18 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยควาร่วมมือทางสิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2017-07-23 ถึง 2022-07-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-08-02 ถึง 2022-08-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National Taiwan University of Science and Technology and Ubon Ratchathani University National Taiwan University of Science and Technology/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-06-01 ถึง 2021-05-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University and Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์ 2019-06-01 ถึง 2021-06-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-01 ถึง 2022-05-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ถึง 2021-08-14 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2019-09-24 ถึง 2021-09-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-01-29 ถึง 2021-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-05-08 ถึง 2021-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเเฮกกาธอน (U2T hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละตำบลรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-06-16 ถึง 2022-01-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-03-24 ถึง 2022-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2022-06-10 ถึง 2022-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว